HRBATŮV KOSTELEC

... všechny odstíny moči

Odběr RSS novinek

 Cena pankrácké věže V-TOWER rapidně klesá a to ještě před dokončením 

  Standa Skandál, 10.12.2016

Cena pankrácké věže V-TOWER rapidně klesá a to ještě před dokončením

PRAGA - V-TOWER na Pankráci? To je jen další babylónská věž, myslí si pražané a bydlet by v těch výškách určitě nechtěli.

Kaputtalismus stojí na lži a jakémkoliv hříchu, sociallismus i komunismus na lži a závisti.

Již v starých textech se dočteme o Babylóně...


Babylonská věž je podle biblické knihy Genesis ohromná budova, která měla sahat až do nebe. Měla být postavena na místě nazvaném posléze Bábel, což je hebrejské jméno pro Babylón. Podle Bible byli všichni lidé v době po potopě světa jednotní a mluvili společným jazykem. Lidé se rozhodli postavit město a věž až do nebe, aby sebe oslavili a nebyli rozptýleni po celé zemi. Věž tedy byla vystavěna k slávě člověka, nikoliv Boha. Bůh tehdy rozdělil dosud jediný lidský jazyk ve více jazyků a rozehnal lidi po celé zemi, protože se mu nelíbilo, že by chrám měl patřit někomu jinému než jemu samotnému.A tak za tučný příplatek můžete mít o to větší pocit, že jste více Bůh než ti ostatní dole, ti co se pinoží z domova do práce v umazaných hadrech. Však také na ten hemžící se plebs koukáte z patřičné výšky, ale démon si vždy vybírá svou daň. Museli jste se taky někde umazat, někde se upsat, třeba Bance, nebo někomu zobete z ruky, abyste si pocit falešného božství mohli koupit.To, že finanční management moc dobře ví co dělá, dokládá například fakt, že název luxusního automobilu Škoda Superb je zkratnou latinského slova Superbia. To je jeden z (kardinálních) smrtelných hříchů - pýchy a taky si za ní zákaznící řádně připlatí, tedy odevzdají peníze, svou materiální míru svobody v kapputtalismu.

Amen.

 

Člověk vždycky bránil sebe

před jinými lidmi, před přírodou.

Neustále přírodu znásilňoval.

Výsledkem je civilizace založená na
síle, moci, strachu, závislosti.

Celý ten náš "technický pokrok"

nám jen poskytuje pohodlí,
takový určitý standard.

A nástroje násilí k udržení moci.
Jsme jako divoši!

Používáme mikroskop jako klacek!

Ne, to je špatně.

Divoši jsou na vyšší
duchovní úrovni než my!

Jakmile učiníme
nějaký zásadní vědecký objev,

dáme ho do služeb zla.

A co se týče standardu,
nějaký moudrý muž jednou řekl,

že hřích je to, co není nezbytné.

Pokud je to tak,
pak celá naše civilizace

je založena na hříchu,
od začátku do konce.

Dosáhli jsme
děsivé disharmonie,

nerovnováhy, chceš-li,

mezi materiálním
a spirituálním vývojem.

Naše kultura je vadná.

Myslím tím naši civilizaci.
Zásadně vadná, chlapče!

Možná si myslíš, že bychom se měli
tomuto problému věnovat

a hledat řešení společně.

Možná bychom mohli, kdyby nebylo
tak pozdě. Beznadějně pozdě.

Bože, jak jsem z té řeči otrávený!

"Slova, slova, slova!"

Alespoň vím, co měl Hamlet na mysli.

Měl tlachalů po krk.

A já taky. Proč takhle mluvím?

Kéž by někdo přestal mluvit

a místo toho něco DĚLAL.

Nebo alespoň se o to pokusil.

Človíčku!

Človíčku!

(z filmu Oběť z r. 1986)

Babiš, škvrn a špíny se vo vládě zbavíš.
Antiblbin v kapslích. Rychlá úleva od idiocie.
Prodlužte si cestu do hrobu. Chraňte si své zdraví!
Vaporex 100mg v prudce hořlavých tabletách. Lék proti všem. Před upotřebením se poraďte se svým svědomím.
Antiblbin v kapslích. Rychlá úleva od idiocie.